רביבה וסיליה | האמנם אגדה..

רביבה וסיליה

ארוחת בוקר באחד המוסדות של הפטיסרי המקומי. באופן טבעי היו ציפיות, והיו תובנות ברורות לגבי האופן לממש אותן.